نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون - اسفند 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون - اسفند 95

----------------- نقد و رهیافت انتقادی در پژوهش های تاریخی نقد در تاریخ، مفهوم و ماهیت نقد پژوهش های تاریخی، ضرورت ها و ملاحظات نقد پژوهش های تاریخی از اندیشه تا عمل نقدشناسی متون ترجمه ای تاریخ نقد پژوهش ها تاریخی رهیافت های اخلاقی نقد نقد پژوهش های تاریخی رهیافتهای روش شناسانه نقد متون آموزشی دانشگاهی در حوره تاریخ آسیب شناسی تواید متون آموزشی تاریخ در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ارزیابی تاثیر متون آموزشی رشته های تاریخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بایسته ها و قواعد تدوین متون آموزشی در رشته های تاریخ متون آموزشی میان رشته ای و ارتقای کیفی آموزش تاریخ در دانشگاه ها تجربیات جهانی در حوزه آموزش تاریخ قواعد و الزامات تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت تاریخ ارزشیابی و روش شناسی نقد متون آموزشی در رشته های تاریخ سرقت ادبی و انتحال در تولید متون آموزشی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فرهنگی , ادبی و هنر

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات