فراخوان مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایران - آبان 96 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایران - آبان 96

--------------------- پیش از تاریخ: 1-راهبردهای باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها ۲- جغرافیا و زمین‌شناسی فلات ایران و ارزش‌های باستان‌شناختی پیش از تاریخ ایران ۳- رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران ۴- مطالعات پیش از تاریخ ایران و سایر علوم: کاربرد نظریه‌ها و روش‌ها ۵- انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران ۶- باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران ۷- نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران ۸- ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه‌بندی اجتماعی، فناوری‌ها و برهم‌کنش‌ها ۹- دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری ۱۰- فلات ایران در دوران آهن تاریخی : 1-کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی ۲- جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی ۳- باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی ۴- اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی ۵- کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخی ۶- الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران ۷- برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار ۸- چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان اسلامی: 1-از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا ۲- جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی ۳- از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار ۴- مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها ۵- منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرف از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی ۶- شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعی ۷- تاثیر جهان ایرانی – جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون ۸- باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار علوم میان رشته ای: ۱- باستان شناسی مولکولی ۲- باستان شناسی محیطی ۳- قوم باستان شناسی ۴- جانورباستان شناسی ۵- گیاه باستان شناسی ۶- باستان شناسی جنسیت ۷- باستان شناسی زیر آب ۸- رایانه در باستان شناسی ۹- آمار در باستان شناسی ۱۰- متالورژی کهن در باستان شناسی ۱۱- ژئوفیزیک در باستان شناسی ۱۲- سنجش از دور در باستان شناسی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فرهنگی , ادبی و هنر

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات