پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی - اسفند 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی - اسفند 95

------------------ 1.مهندسی کامپیوتر 2.مهندسی بــرق 3.مهندسی مکانیک 4.مهندسی عمـران 5.مهندسی کشاورزی 6.مهندسی معمـاری 7.مهندسی هوافضـا 8.مهندسی متالـوژی 9.مهندسی پزشکی 10.مهندسی معــدن 11.علوم زیسـتی 12.زمین شنـاسی 13.علوم آزمایشگاهی 14.داروســازی 15.ریاضیــات 16.فیزیک 17.شـیمـی 18.شیمی کاربردی 19.آمـــار 20.بیوتکنولوژی 21.روانشنــاسی 22.علوم اجتماعی 23.علـوم تربیـتی 24.باستان شناسی 25.آموزش زبـان 26.فلسفــه 27.اقتـصــاد 28.مدیریت
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علوم پایه و ریاضی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات