اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین - بهمن 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین - بهمن 95

------------------- ژئوفیزیک ژئوشیمی سنجش از دور اکتشاف استخراج آب شناسی چینه شناسی و دیرینه شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی پترولوژی کانی شناسی زمین شناسی اقتصادی زمین شیمی زمین شناسی مهندسی زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت زمین شناسی نفت و متایع انرژی زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی مخاطرات زمین شناختی سنجش از دور زمین شناختی و سامانه اطلاعات حغراقیایی زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری زمین گردشگری زمین شناسی شهری زمین شناسی دریایی گوهر شناسی نانو رمین شناسی افق های نو در زمین شناسی ژئومورفولوژی سایر موارد مرتبط با علوم زمین
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علوم پایه و ریاضی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات