فراخوان مقاله سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - اسفند 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - اسفند 95

-------------------- شیمی و بیوشیمی مواد غذایی: نانوتکنولوژی و انکپسولاسیون ترکیبات مغذی روشهای کاهش افزودنی های مواد غذاییو مخاطرات استفاده از آنها اثر فرایندهای مختلف بر میکروارگانیسم ها و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی مواد غذایی شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مختلف غذایی با روشهای پیشرفته فرآوری مواد غذایی: روش هاي نوين فرآوري در صنايع غذايي تولید غذاهاي فراسودمند، حاوی پروبیوتیک، پري بيوتيک و سیمبيوتيک روشهای کاهش ضایعات مواد غذایی و بهره گیری از پسماندها در صنعت غذا نانو فناوري در صنايع غذايي بهداشت و کنترل کيفيت مواد غذايي: ارائه روشهای جایگزینی و کاهش نمک و روغن در مواد غذایی ارائه روشهای سالم سازی و حذف سموم در مواد غذایی مخاطرات و آلودگی های استفاده از فرایندهای سنتی و رایج در تولید مواد غذایی روش هاي کاهش آلودگی مواد غذایی حین تولید و فرایند ميکروبيولوژي و بيوتکنولوژي در صنايع غذايي: استخراج و بکارگیری سویه های جدید در فرایندهای تخمیر مواد غذایی تولید آنزیمهای مورد استفاده در صنعت غذا از منابع ارزان روشهای کنترل رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی تولید فراورده های تخمیری با استفاده از سویه های میکروبی زراعت و کشاورزی: به نژادی و به زراعی گیاهان زراعی،باغی، دارویی و... مباحث نوین در کشاورزی (نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی،اکو فیزیولوژی و ...) کشاورزی دقیق ، کشاورزی پایدار ، کشاورزی ارگانیک تنش های محیطی و تولیدات کشاورزی شیلات و آبزیان: روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان بهداشت و بیماریهای آبزیان فرآوری تولید محصولات نوین شیلاتی بیوتکنولوژی و ژنتیک آبزیان دام و طیور: ژنتیک، بیوتکنولوژی و اصلاح نژاد دام و طیور تغذیه دام و طیور فیزیولوژی تولید و تولید مثل پرورش و مدیریت واحدهای دامپروری
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات