نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی - بهمن 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی - بهمن 95

---------------- معمــاری و شهرســازی: . شاخص‌ها و مؤلفه‌های ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ . انسان، طبیعت و فناوری در معماری و شهرسازی، شهر ایرانی اسلامی . معنا دهی و نشانه معناشناختی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی . گفتمان کاوی سبک‌های معمـــاری و شهرســـازی ایرانی اسلامی فــرهنگ و اجتمــــاع: . فرهنگ، محیط، اقلیم و شهرسازی ایرانی اسلامی . زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ - اﺳﻼﻣﯽ . چالش‌ها و موانع تحقق(کالبدی، اجتماعی، فرهنگی) ﺷﻬﺮ ایرانی - اﺳﻼﻣﯽ . اجتماع‌محوری، فضای عمومی و اخلاق اجتماعی در شهر ایرانی اسلامی . ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اسلامی . معنویت در هنر و معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی هنــــــر : . هنر(نگارگری ایرانی، نقاشی، صنایع‌دستی، سینما، هنرهای نمایشی و ...) و شهر ایرانی- اسلامی . زیبایی ‌شناسی شهر ایرانی- اسلامی . ادبیات و شهر ایرانی- اسلامی . هنر و شهر آرمانی ایرانی- اسلامی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فرهنگی , ادبی و هنر

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات