فراخوان مقاله دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی - اسفند 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی - اسفند 95

------------------- مدیریت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز ارزیابی خسارت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز کنترل بیولوژیک آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و نقش آن در سلامت محصول پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و نقش آن در سودآوری محصول تنش‎های محیطی و اثر آن بر آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز پیش‎آگاهی در گیاه‏پزشکی و نقش آن در کاهش مصرف سموم هواشناسی و نقش آن در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز استفاده از فن‎آوری‎های نوین در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز ابزارها، روش‎ها و مدل‎های مختلف نمونه‎گیری از آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز نقش روش‎های زراعی (آبیاری، شخم، تناوب، کودها و ... ) در کنترل آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات