ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

----------------------- • Novel processes to produce ultrafine grained and nanostructured materials • Properties of ultrafine grained and nanostructured materials • Ultrafine grains and nanostructures' characterization • Simulation and modeling of nanomaterials and nano-scale devices • Nano SPD • Nanocoatings and thin films • Nanoparticles processing • Nanostructure control • Nanocomposites • Nanobiomaterials • Nanoelectronic and magnetic materials • UFGNSM for (renewable-) energy applications • Nanotechnology and education
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فنی و مهندسی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات