سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس - اردیبهشت 96 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس - اردیبهشت 96

------------------ الف) تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ 1- کتب درسی وانطباق آن با اسناد ارشیوی 2- ارتباط طولی محتوای کتب درسی در دوره های مختلف ب) آموزش تاریخ و هویت بخشی : 1- آموزش تاریخ وایجاد امنیت روانی،اعتماد به نفس وهویت بخشی در دانش آموزان 2- آموزش تاریخ با تاکید بر اخلاق انسانی 3- حفظ هویت ملی در کتب تاریخ 4- هویت ملی در کتب درس تاریخ سایر کشورها پ) نقش معلم و راهکارهای آموزش تاریخ 1- تاریخ شفاهی ونقش آن در علاقه مندی دانش آموزان به تاریخ 2- میزان اطلاعات،علاقه واشتیاق معلم در آموزش ِهدفمند تاریخ 3- آموزش تاریخ و وسایل کمک آموزشی 4- جایگاه گروههای درسی در امر آموزش تاریخ 5- دوره های باز آموزی تاریخ ونقش آن در کیفیت وتوانمندی معلمان ت) روش های نوین آموزش تاریخ و شیوه ارزیابی یادگیری دانش آموزان 1- روش فعال پروژه برای آموزش تاریخ 2- درس تاریخ وآموزش مبتنی برIT 3- بررسی شیوه های آموزش نوین تاریخ در سایر کشورها ث) محور ویژه:نقش تاریخ محلی درآموزش درس تاریخ 1- آموزش تاریخ با نگاه به تاریخ هر منطقه 2- تاریخ محلی ونقش آن در مشارکت اقوام واقلیت ها 3- تاریخ محلی؛ تاریخ نزدیک
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علمی و آموزش

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات