کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی - اسفند 95 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی - اسفند 95

--------------------- 1.مدیریت - مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی - مدیریت صنعتی - مدیریت استراتژیک - علوم رفتاری در مدیریت - مدیریت مالی - مدیریت پروژه - مدیریت آینده پژوهی - اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت - حقوق و مدیریت - مدیریت منابع انسانی - مدیریت بازاریابی - مدیریت استراژیک و رقابت - مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه - مدیریت سیستم ها - رهبری و رفتار سازمانی - حاکمیت شرعی - کیفیت، بهره وری - ارتباط با مشتری - حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده - حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری - کارآفرینی 2.اقتصاد - علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک - توسعه اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد محیط زیست - برنامه ریزی اقتصادی - MBA، تبلیغات و بازاریابی - مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی - اقتصاد تحریم - اقتصاد مقاومتی - مدلسازی اقتصادی - تجارت بین الملل - اقتصاد ایران - اقتصاد سلامت - حقوق اقتصادی - بانکداری - تولید و مدیریت مالی - اقتصاد شهری - نظام های اقتصادی - رشد اقتصادی - اقتصاد سنجی - اقتصاد سرمایه گذاری - اقتصاد گردشگری و توریسم
ادامه را مطالعه کنید در همایش های مدیریت و حسابداری

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات