فراخوان مقاله اولین همایش ملی شورورزی - آبان 96 | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله اولین همایش ملی شورورزی - آبان 96

--------------- 1. شناسایی و معرفی منابع اکوسیستم های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان 1-1. پهنه بندی منابع آب و خاک کشور به منظور توسعه شورورزی 2-1. معرفی گونه های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستم های شورورزی 3-1. معرفی گونه های جانوری تجاری مناسب دام ، آبزیان، جلبک ها و.. 4-1. کشاورزی با آب دریا 2. معرفی فناوری ها و الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزیست در ایران و جهان 1-2. معرفی مراکز علمی و اجرایی شورورزی در جهان 2-2. امکان سنجی انتقال فناوری های زیستی و غیر زیستی مرتبط با شورورزی به کشور 3. جنبه های اقتصادی و اجتماعی شورورزی 1-3. تولید اقتصادی و پایدار 2-3. تکمیل زنجیره تولید (صنایع تبدیلی، تکمیلی،آرایشی، خوراک دام و بازار) 3-3. ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت 4. جنبه های زیست محیطی استفاده از منابع آب و خاک شور 1-4. شناسایی اثرات زیست محیطی و لحاظ کردن آن در پروژه های اجرایی شورورزی 2-4. استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریز گردها 5. الزامات توسعه شورورزی 1-5. تولید دانش فنی و فناوری های مورد نیاز 2-5. فراهم کردن زیر ساخت های لازم و تدوین پروژه های تیپ 3-5. معرفی و واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی بویژه شرکت های دانش بنیان 4-5. حمایت های حقوقی، کمک های فنی و تسهیلات در راستای اجرای بهینه پروژه
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات