کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از معماری تا منظر | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از معماری تا منظر

----------------- مفاهیم و مبانی ارزش اقتصادی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. ارزش‌های ملموس و ناملموس میراث مدرن و میراث صنعتی. جایگاه اصالت و یکپارچگی در حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. نقش میراث مدرن و میراث صنعتی در شکل‌گیری معنا، هویت و حس مکان. ظرفیت ها و فرآیندهای حقوقی و قانونی ثبت میراث مدرن و میراث صنعتی در فهرست میراث جهانی. نقش و سهم میراث مدرن و میراث صنعتی در حفاظت. حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. پایداری و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. حفاظت از منظر میراث مدرن و میراث صنعتی. قوانین و ساختارهای مدیریتی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث مدرن و میراث صنعتی. گردشگری و اقتصاد فرهنگ ارزش و اهمیت میراث مدرن و میراث صنعتی در گردشگری. مستندسازی تجارب موفق حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی. نقش آفرینان مرتبط با حفاظت و توسعه میراث مدرن و میراث صنعتی در سطح ملی و بین المللی. چشم انداز آینده ارزیابی محیطی و بهینه‌سازی انرژی در استفاده مجدد میراث معماری و میراث صنعتی. آموزش و پژوهش در حوزه میراث مدرن و میراث صنعتی. دیدگاه‌ها و گرایش‌های جدید در حفاظت و استفاده مجدد میراث مدرن و میراث صنعتی. تکنولوژی و فناوری‌های نوین در حفاظت از میراث مدرن و میراث صنعتی. تاثیرات و ره آورد قرن بیستم در ایران تحولات شهری (شهر سازی، شهرک سازی ...) ورود معماری مدرن به ایران و تاثیرات آن (ساختمان ها ،معماران ،مصالح) تحولات معماری داخلی در گذار از سنت به مدرن ( فضاهای داخلی و ارتباطات ) انقلاب مهندسی در ایران (ساختمانهای صنعتی، محصولات، تکنولوژی) صد سالگی باوهاوس معماری و تئوری آموزش محصولات، تکنولوژی( مصالح و تکنیک ها) معماری داخلی ( فضاهای داخلی، مبلمان)
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فرهنگی , ادبی و هنر

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات