فراخوان مقاله همایش ملی خوشنویسی و نگارگری | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

-------------- محورهای پژوهشی بخش خوشنویسی: آثار و احوال خوشنویسان زیبایی شناسی و نقد آثار خوشنویسی سیر تحوّل و تطوّر خطوط اسلامی کتیبه و کتیبه نگاری پیوند خوشنویسی و هنرهای سنتی ابزار، مواد و مصالح خوشنویسی پیوند خوشنویسی و هنرهای مدرن آداب معنوی خوشنویسی خوشنویسی معاصر آموزش خوشنویسی محورهای پژوهشی بخش نگارگری (نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تشعیر) و تذهیب: آثار و احوال نگارگران و مذهّبان ابزار، مواد و مصالح نگارگری و تذهیب زیبایی شناسی آثار نگارگری و تذهیب بوم سازی در نگارگری و تذهیب تاریخ تحوّل مکاتب و شیوه های نگارگری و تذهیب جلد سازی سنتی جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای سنتی آداب معنوی، مبانی‌حکمی، مباحث عرفانی و نظری جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای معاصر سایر موارد این حوزه (تشعیر، گل و مرغ، خیالی نگاری)
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فرهنگی , ادبی و هنر

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات