همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران (نمایه شده در ISC ) | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران (نمایه شده در ISC )

------------------ ۱- حوزه زیست بوم بررسی تغییرات بوجود آمده در حوزه زیست بوم مازندران در دهه های اخیر ۲-حوزه گردشگری ۳-حوزه هنر و معماری ۴-حوزة زبان ۵ ـ حوزة ادبیّات ۶- حوزه تاریخ ۷. حوزه نگرش ها، رفتار ها و مسایل فرهنگی اجتماعی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های جغرافیا

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات