چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی (نمایه شده در ISC ) | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی (نمایه شده در ISC )

---------------- پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف مهندسی پروتئین و آنزیم و کاربرد آنها پروتئین ها و بیماری های متابولیکی فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها شیمی و فیزیک پروتئین ها و پپتیدها کاربرد پروتئین ها و آنزیم ها در حل مسائل زیست محیطی داروها و بیومارکرهای پروتئینی کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو نوآوری در روش های تخلیص سنجش های کمی پروتئینی برهمکنش دارو- پروتئین و پروتئین- پروتئین
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علوم پایه و ریاضی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات