چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

-------------------- انجمن جامعه شناسی ایران تصمیم دارد چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران را با موضوع «توسعه جامعه ایران و مساله همبستگی و تضاد اجتماعی» در خرداد ماه 1398 برگزار نماید. محور های اصلی همایش از این قرارند: ✔️بنیان های همبستگی اجتماعی در جامعه ایران ✔️عوامل تضعیف کننده همبستگی اجتماعی در جامعه ایران ✔️نقش نهادها و فرایندهای مختلف اجتماعی (خانواده، آموزش، دین، اقتصاد، سیاست، رسانه ها و ...) در تحکیم یا تضعیف همبستگی اجتماعی ✔️بنیان‌های تضادها و تعارضات اجتماعی در جامعه ایران ✔️سازگاری‌ها و ناسازگاری‌های هویتی در جامعه ایران ✔️تعارضات نهادی و مسئله توسعه یافتگی جامعه ایران ✔️تضادها و همبستگی‌های اجتماعی و آثار توسعه‌ای آنها ✔️ دشواره‌های مفهوم سازی و نظریه‌پردازی برای فهم مسائل اجتماعی ایران
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علوم اجتماعی و مدیریت

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات