فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

----------------- زیست فناوری پزشکی و دارویی - زیست داروها - سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی - ژن درمانی زیست فناوری گیاهی - مهندسی ژنتیک - ژنومیک و زیست شناسی گیاهی - کشت بافت - زیست فرآورده های گیاهی زیست فناوری جانوری - تولید خوراک - بهنژادی و تولیدمثل - حیوانات تراریخته زیست فناوری صنعت، معدن و محیط زیست - زیست فناوری میکروبی - زیست انرژی - زیست پالایی نانو زیست فناوری - نانوزیست حسگر - نانوداروها - نانوفناوری غذایی بیو انفورماتیک و زیست سامانه ها - زیست شناسی محاسباتی - الگوریتم های زیستی - زیست سامانه ها - داده کاوی مباحث اخلاقی در زیست فناوری
ادامه را مطالعه کنید در همایش های کشاورزی و محیط زیست

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات