کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (نمایه شده در ISC ) | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (نمایه شده در ISC )

------------------- Wettability alteration in the fractured limestone oil reservoir Optimal well placement in the thin and compartmentalized oil layers Innovations in the reservoir engineering, evaluation, monitoring and testing technologies Joint optimization of oil well placement and control Viscosity reduction of the heavy oil Innovations in maximizing areal sweep efficiency in oil reservoirs Advances in regional geology (Sedimentology, sequence/seismic stratigraphy and structural modelling) Advances in monitoring and testing technologies Geosciences, innovations and developments in data processing and interpretations Recovery of drop downs from condensate banking in the gas - condensate reservoirs Gas wetting the reservoir rocks in the gas- condensate reservoirs Advances in the economy of LNG production and transportation Innovations in the sour gas two phase flow management Innovations in the design and pressure profile to maximize the economy and safety of gas transmission systems Inline C2 plus extraction units on the main gas trunk lines Innovations in Hydrocracking in oil refining Innovations in methane emission cuts in oil and gas sector Methane conversion to olefins, aromatics and other organic chemicals Methanol to light olefins Bioplastics, Plastic composites/ nanocomposites, Plastic electronics, Smart and reactive polymer and the Self-healing polymers Innovations in coating technology
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فنی و مهندسی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات