فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی (نمایه شده در ISC ) | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی (نمایه شده در ISC )

----------------- محورهای اصلی همایش: 1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی 3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی 4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی 5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی 6) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد پزشکی ورزشی، بهداشت حرفه ای و طب کار، ارگونومی ورزشی و... محورهای فرعی همایش: 1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1-1) شیوع سنجی و پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی با بهره گیری از علوم فنی مهندسی 1-2) راهکارهای نوین نرم افزاری و پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اسکلتی-عضلانی با رویکرد فنی مهندسی 1-3) آسیب شناسی حوادث ورزشی در محیط های فنی و مهندسی 1-4) ساخت و ایمن سازی امکان، فضاها و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی 1-5) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات فنی مهندسی در پیشگیری و بازتوانی مشکلات اسکلتی-عضلانی 1-5) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی 2-1) ساخت تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی 2-2) تحلیل بیومکانیک ورزشی در حرکت ورزشکار و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی 2-3) نوآوری و ابتکار تجهیزات ورزشی مرتبط با علوم پزشکی و فنی مهندسی (سخت افزاری و نرم افزاری) 2-4) بکارگیری ارگونومی در علوم ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی 2-5) بررسی و ارزیابی استحکام و ساختار مکانیکی تجهیزات ورزشی در ایجاد حوادث ورزشی (کوهنوردی، رزمی، ورزش های توپی، گروهی، آبی، و...) با رویکرد، فنی و مهندسی 2-6) ساخت و نوآوری در البسه و منسوجات صنعتی و ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی 2-7) بهره گیری از بیومواد در علوم ورزشی و ساخت تجهیزات ورزشی 8-7) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد بیومکانیک ورزشی 3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی 3-1) بکارگیری علوم نوین بر پایه صنعت در استعدادیابی ورزشی 3-2) راهکارهای نوین نرم افزاری در فیزیولوژی ورزشی 3-3) شیوع سنجی و پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک با بهره گیری از علوم فنی مهندسی 3-4) بهره گیری از علوم ژن، snp و سلول های ماهواره ای در ورزش 4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی 4-1) راهکارهای نوین نرم افزاری در گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی 4-2) بررسی ارتباط تجهیزات ورزشی با گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی 4-3) ارتباط گردشگری، محیط زیست، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت ورزشی با مدیریت ورزش 4-4) بررسی، ارزیابی ژئومورفولوژی محیط های طبیعی با رویکرد ورزشی 4-5) مدیریت نوین(ابزار، تجهیزات و نرم افزار) امکان و تیم های ورزشی 4-6) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات نوین در برپایی یک رویداد ورزشی در سطوح مختلف 4-7) سایر کابردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد مدیریت ورزشی 5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی 5-1) بهره گیری از ابزارهای الکتریکی(EKG، EMG، MotionAnalyzer، کینکت، VAR، تجزیه و تحلیل حرکت، سانترفیوژ، استخراج DNA، تردمیل، ارگومتر، دینامومتر الکتریکی، اسپاینال موس، بیو الکرتیکال امپدنس، پرسشنامه های دیجیتالی، و... ) 5-2) بهره گیری از ابزارهای غیر الکتریکی(کولیس، خط کش منعطف، کالیپر، دینامومتر دستی، و... ) 5-3) بهره گیری از ابزارهای نوین در پیکرشناسی، سوماتوتایپ و ویژگی های آنتروپومتریکی 5-4) بهره گیری از الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب در حوزه علوم ورزشی 5-5) بهره گیری از موشن آنالیزر(تجزیه و تحلیل حرکت) و دستگاه های ثبت تکانه های حرکتی در حوزه علوم ورزشی 5-6) مقایسه دستگاه های ثبت توان هوازی و عملکردهای ورزشی 5-7) بهره گیری از بازیهای رایانه ای در علوم ورزشی
ادامه را مطالعه کنید در همایش های فنی و مهندسی

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات