فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی اربعین | آخرین همایش ها | پایگاه اطلاع رسانی همایش ها

سمینار ایران - حمایت از همایش

سمینار ایران - حمایت از همایش

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی اربعین

---------------- بعد کلامی و فقهی اربعین | بعد فرهنگی، تربیتی و رسانه ای اربعین و اربعین، امامت و ولایت | اربعین، رسانه، ارتباطات و فضای مجازی : و آداب و سنن اربعین از منظر فقه | میراث معنوی اربعین اربعین و امر به معروف و نهی از منکر مردم شناسی فرهنگی و مبانی کلامی نهضت عاشورا از منظر مذاهب اسلامی آثار تربیتی در فرهنگ اربعین اربعین و فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی | بعد جامعه شناختی و روانشناختی اربعین . زیارت، فرهنگ زیست جمعی و تکریم زائر اربعین و مشارکت مردمی زیارت و تکریم و محافظت از محیط زیست نقش دانشگاه در تبیین فرهنگ اربعین چالش های فرهنگی اربعین اربعین و تولید و ارتقاء سرمایه اجتماعی - اربعین و عملکرد رسانه های جهانی حضور ونقش اجتماعی خانواده، زنان، کودکان و نوجوانان در اربعین اربعین و گردشگری مذهبی اربعین و پیوند های فرهنگی و عاطفی اقوام و ملت ها - ا اربعین و مباحث اقتصادی و چالش های اجتماعی اربعین ' ' اربعین و اقلیت ها و مباحث حقوق بشری زائرین و میزبانان اربعین اربعین، آینده پژوهی و مطالعات آرمان شهری آداب و رفتار زائر اربعین از منظر فلسفه علوم اجتماعی " سفر اربعین و الزامات آن تعامل زائر و میزبان اربعین میزبانی زائرین اربعین
ادامه را مطالعه کنید در همایش های علوم اجتماعی و مدیریت

نظرات

در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است

صفحات